Wix | Create a button | Tạo và tuỳ chỉnh nút bấm

Надежный VDS
3 Просмотры
Поддержите сайт и поделитесь материалом в соц.сетях:

Издатель
Wix.com

Buy me a coffee: https://www.buymeacoffee.com/simonhuy
Tài trợ cho mình tại: https://www.patreon.com/simondang

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tutorial 1: Gioi thieu wix: https://youtu.be/sFhIxlAc4x0
Tutorial 2: Mobile editor: https://youtu.be/vuA3GLa1zGA
Tutorial 3: Strips: https://youtu.be/Gv3jq0bYGTs
Tutorial 4: How to add site anchors: https://youtu.be/GtJrladvy4w
Tutorial 5: Header and footer: https://youtu.be/CCT7YNOTuOE
Tutorial 6: Button: https://youtu.be/NqdzBJFXWMs
Tutorial 7: Parallax scrolling: https://youtu.be/UEaMszplnZE
Tutorial 8: Menu: https://youtu.be/h5kFT_6xeeI
Tutorial 9: Insert everything: https://youtu.be/NNaZxLBVOzc
Tutorial 10: Roles and permission: https://youtu.be/jBbLrF3IerM

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- TIMESTAMPS -

00:00~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản quyền miễn phí hình thumbnail: Canva.com
Bản quyền âm nhạc miễn phí thumbnail: thư viện Filmora 9

Destiny by ASHUTOSH https://soundcloud.com/grandakt
Creative Commons — Attribution-ShareAlike 3.0 Unported — CC BY-SA 3.0
Free Download / Stream: https://bit.ly/3EAYLQd
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/V03dyIo_bU8

Dance with me - by Ehrling: https://soundcloud.com/ehrling/ehrling-dance-with-me
Creative Commons — Attribution-ShareAlike 3.0 Unported — CC BY-SA 3.0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Disclaimer:
Các nội dung trên được cập nhật tại thời điểm upload video nên khi Wix có các cập nhật mới thì có thể sẽ không còn đúng nữa. Toàn bộ nội dung của video là quan điểm và cách hiểu của nhà sáng tạo nội dung và không phải của Wix.
Категория
Wix
Комментариев нет.
Kwork.ru - услуги фрилансеров от 500 руб.